Priser

Som udgangspunkt har vi afregning efter hver behandling.

Priser kiropraktik:

Klinikken har overenskomst med den offentlige sygesikring på kiropraktor området. Det betyder, at en del af honoraret betales af den offentlige sygesikring. Tilskuddet fratrækkes automatisk her på klinikken.

Der kræves ikke lægehenvisning for at få sygesikringstilskud til kiropraktik, og tilskuddet bliver ikke større, hvis du har en lægehenvisning.

Gældende priser for almen kiropraktik pr. 1. april 2024:

speciale-53-honorar-og-tilskud-pr-1-april-2024

Gældende priser for pakkeforløb pr. 1. april 2024:

speciale-64-honorar-og-tilskud-pr-1-april-2024

Priser fysioterapi:

Klinikken har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring på fysioterapi området. Det betyder, at den offentlige sygesikring ikke yder tilskud til fysioterapi. Derfor er egenbetalingen større for fysioterapi hos os, end på en klinik, der har overenskomst med den offentlige sygesikring. Til gengæld har vi kort ventetid og du behøver ikke din læges henvisning for at komme til fysioterapi hos os.

Fysioterapi priser pr 1.4. 2024


Sygeforsikring Danmark

Sygeforsikring Danmark yder tilskud til både kiropraktik og fysioterapi, og klinikken kan afregne automatisk med Sygeforsikringen Danmark.

Tilskud kiropraktik

Tilskud fysioterapi


Sundhedsforsikring

Næsten én million danskere har en sundhedsforsikring gennem deres arbejde eller pensionsordning. Langt de fleste af disse sundhedsforsikringer dækker helt eller delvist udgifter til kiropraktisk og fysioterapeutisk behandling.

Da der er meget forskel på, hvad de enkelte sundhedsforsikringer dækker, er det vigtigt at du kontakter dit forsikringsselskab, så du får afklaret, hvordan du er dækket. F. eks.:

    • Hvilke typer behandlinger og undersøgelser har du dækning til? Kiropraktik? Røntgen undersøgelse? Ultralyds scanning? Fysioterapi?
    • Hvor mange behandlinger får du dækket?
  • Hvor længe gælder bevillingen?

Såfremt din forsikring dækker, er dette som udgangspunkt et anliggende mellem dig og dit forsikringsselskab. Derfor sker afregningen som udgangspunkt kontant efter hver behandling, og du får efterfølgende en kvittering, som du skal sende til dit forsikringsselskab, der så bør refundere dit udlæg, helt eller delvist, afhængigt af i hvilken grad du er dækket.

Dog har vi aftaler med en del forsikringsselskaber om, at vi kan sende regningen for kiropraktik og fysioterapi direkte til forsikringsselskabet, uden at du som patient behøver at lægge ud.

For din egen skyld og for at undgå evt. misforståelse, bør du i forbindelse med første konsultation, eller gerne før, medbringe skrivelsen fra dit forsikringsselskab, hvoraf det fremgår hvordan du er dækket. Vi hjælper dig gerne, hvis du er i tvivl.

En evt. tvist om behandlingsudlæg, er altid en sag mellem dig og din sundhedsforsikring.


Afbud/udeblivelse:

Afbud meldes på telefon 74 52 93 52 senest dagen før i klinikkens telefontid. Ved for sen aflysning eller udeblivelse pålægges gebyr.